Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie w terminie od 1 marca do 15 października   2021 realizował projekt pod nazwą Etnolook Tyczyn. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

W ramach projektu zostały zakupione 27 komplety rzeszowskich strojów ludowych damskich i męskich dla Zespołu Śpiewaczego „Tyczyniacy” oraz Kapeli Wójta Tycznera, a także 18 sztuk  rekwizytów obrzędowych.

Zespół Śpiewaczy „Tyczyniacy” i Kapela Wójta Tycznera działając przy M-GOK w Tyczynie od lat kultywują i popularyzują lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, śpiewu i obrzędowości.

W ramach projektu nagrali audycję muzyczną podczas, której artyści zaprezentowali utwory ze swojego dorobku śpiewaczego. Pani Irena Tarańska-Głodowska opowiedziała o poszczególnych elementach tradycyjnego stroju rzeszowskiego. Pani Zofia Domino przybliżyła nam początki Zespołu i Kapeli, które od ponad 50 lat działają na terenie Tyczyna. W miejscowościach z terenu gminy Tyczyn zostały przeprowadzone lekcje etnograficzne podczas, których Zespół i Kapela zaprezentowali nowe stroje rzeszowskie i rekwizyty obrzędowe. Etnograf współpracujący z M-GOK w Tyczynie omówił w sposób interesujący ich zastosowanie i historię. W trakcie lekcji zostały wykonane prace plastyczne obrazujące poszczególne elementy strojów.

W trakcie realizacji zadania powstał film „Szlakiem Kujawiaka” przy współpracy z Zespołem Tańca Ludowego Młodzi Tyczyniacy i choreograf Pauliną Paszek-Kruczyńską. Film został nagrany w Tyczynie  Pułanek w Mini Skansenie Rodziny Dominów.

Nowe stroje i rekwizyty zostały także zaprezentowane podczas XXVI Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewaczych, w trakcie Dożynek Gminy Tyczyn oraz podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez M-GOK w Tyczynie p.n. Polskość Folklorem Malowana promując w ten sposób folklor i tradycje naszego regionu.

Stroje ludowe i rekwizyty tekstylne zostały zaprojektowane i uszyte przez lokalną firmę pani Beaty Kalita Polonez 2 z Rzeszowa, rzeźby drewniane wykonał artysta z Futomy pan Marek Twardy, rekwizyty z wikliny zostały zakupione w Rudniku nad Sanem a rekwizyty gliniane wykonał pan Andrzej Plizga z Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej.

Z całości projektu została utworzona wystawa podsumowująca projekt, którą można oglądać stacjonarnie w stacjonarnie w CPDK w Tyczynie jak i on-line w Internecie, do której obejrzenia serdecznie zapraszam.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i zapraszają do współpracy w kolejnych inicjatywach promujących folklor i tradycje ludowe.

Koordynator projektu Renata Rochecka