Kontakt do kierownika

Zofia Sokół

Dane placówki

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza
tel: 16 621 41 12

O zespole

Dolanie to najstarszy Zespół Ludowy działający w Gminie Tryńcza. Powstał w 1980 r. z inicjatywy Józefa Rydzika oraz Józefa Niemca. Corocznie bierze czynny udział w wielu imprezach gminnych oraz w przeglądach i festiwalach m.in. w: Dynowie, Zarzeczu, Jarosławiu, Dubiecku, Kańczudze i Pawłosiowie, zdobywając nagrody oraz pochlebne opinie jurorów. W swym repertuarze posiada pieśni patriotyczne, żniwne, dożynkowe, piosenki ludowe oraz pieśni kościelne, kolędy i pastorałki.
Opiekunem i akompaniatorem zespołu jest Henryk Chruściel. Od 2011 r. kierowniczką zespołu jest Zofia Sokół – wielokrotna laureatka kazimierskich festiwali. W listopadzie 2020 r. zespół „Dolanie” obchodził Jubileusz 40 – lecia istnienia i działalności artystycznej.

Galeria

Wideogaleria