Kontakt do kierownika

Irena Tarańska-Głodowska

Dane placówki

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie
ul. Mickiewicza 1
36-020 Tyczyn
tel: 17 2219-363
e-mail: [email protected]

O zespole

Zespół Śpiewaczy Tyczyniacy powstał ponad 50 lat temu i działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie. Inspiracją do powołania zespołu śpiewaczego były liczne sukcesy Kapeli. Zespół wokalny powstał z inicjatywy Pani Izabeli Domino przy Kole Gospodyń Wiejskich. W tym okresie w skład zespołu wchodziły wyłącznie kobiety. Debiutancki występ „Tyczynianek” odbył się 7 marca 1971r. na wieczorku z okazji Dnia Kobiet. W latach dziewięćdziesiątych do zespołu dołączyli panowie, co wpłynęło na zmianę nazwy na Zespół Śpiewaczy „Tyczyniacy”. Zespół wraz z Kapelą Wójta Tycznera występowali na wielu scenach oraz przeglądach, oczarowując wszystkich skoczną muzyką i pięknymi ludowymi strojami.

Kierownictwo muzyczne w tym czasie nad zespołami sprawowali: Piotr Cybulski, Wiesław Malec, Emil Helwin. Od połowy lat 80-tych po dzień dzisiejszy kierownikiem muzycznym oraz instruktorem jest Pan Zbigniew Sztaba. Opiekunem zespołu od początku jego istnienia do roku 2001 była Pani Izabela Domino, jej następczynią została Pani Alicja Kalandyk, od 2020 roku funkcję tą pełni Pani Irena Tarańska-Głodowska. Z Zespołem Śpiewaczym Tyczyniacy pracowały również uzdolnione poetki ludowe m.in. Apolonia Kościakowa, Helena Szczęch, Romana Drążek.

Zespół Śpiewaczy Tyczyniacy i Kapela Wójta Tycznera ocaliły od zapomnienia wiele wartości dla kultury ludowej melodii i piosenek. W swoim repertuarze mają pieśni ludowe, patriotyczne, religijne, piosenki biesiadne oraz kolędy. Zespół i Kapela nagrali kilka kaset i płyt: „Kolędy”, „Jedzie Jasiu, jedzie…”, „Płynie z Tyczyna piosneczka”, „A w Tyczynie muzyka gra”. Wspólnie z zespołami śpiewaczymi Hermanowiacy, Borkowianie, Matysowianie nagrali płytę „Na tyczyńską nutę”. Występy zespołów zostały zarejestrowane przez TVP 3 Rzeszów i Polskie Radio Rzeszów. Zespół Śpiewaczy Tyczyniacy i Kapela Wójta Tycznera działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie swoimi występami uświetniają wiele uroczystości okolicznościowych na terenie gminy, województwa, a także za granicą prezentując wysoki poziom artystyczny. Zespół i Kapela swój dorobek artystyczny zaprezentowali m.in. na Litwie, Rumuni, Słowacji, Włoszech czy na Węgrzech. Członkowie zespołu zajmują się również innymi formami podtrzymywania tradycji ludowych: wiją palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe, przygotowują potrawy regionalne.

Galeria

Wideogaleria