Kontakt do kierownika

Rzeszowski Dom Kultury filia Country
ul. Herbowa 3
35-317 Rzeszów
tel.: 17 748 15 46
kom.: 515 409 247
e-mail: [email protected]

Dane placówki

Rzeszowski Dom Kultury filia Country
ul. Herbowa 3
35-317 Rzeszów
tel.: 17 748 15 46
kom.: 515 409 247
e-mail: [email protected]

O zespole

Zespół Śpiewaczy Wesołe Kumoszki rozpoczął swoją działalność w 2011 roku, opierając się na dokonaniach i tradycjach zespołu śpiewaczego Kumoszki działającego w latach 70. i 80. XX wieku. Początki historii zespołu ściśle związane są z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich, dzięki któremu mógł powstać w latach 80. “Klub Country”. Kumoszki odnosiły sukcesy pod kierownictwem Apolonii Kościak oraz Stefanii Musiał. Po oddaniu budynku “Klubu Country” do użytku, Kumoszki przekazały pałeczkę młodzieży, która stworzyła zespół śpiewaczy “Odnowa”. Wraz z rozwojem zajęć i sekcji artystycznych przeobraził się on w zespół taneczny “Country”.

Lata mijały, czas uciekał, a Kumoszki pojawiały się we wspomnieniach i opowiadaniach lokalnych gospodyń. Pomysł reaktywacji zespołu zrodził się na spotkaniu zorganizowanym przez Koło Gospodyń nr 2 przy Rzeszowskim Domu Kultury “Klub Country” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2011 roku. W tym dniu zapadła decyzja o kontynuacji rodzinnych pasji i przywróceniu zespołu pod nową nazwą – Wesołe Kumoszki. Zespół posiada w repertuarze piosenki ludowe, biesiadne oraz okolicznościowe i liczy dziewiętnaście Pań, które swoje próby odbywają w Rzeszowskim Domu Kultury filia Country.

Najważniejsze osiągnięcia:

• II miejsce w XIX Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych (Tyczyn, 2014 r.)
• I miejsce w X Regionalnym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy (Tryńcza, 2016 r.)
• II miejsce w XVII Galicyjskich Konfrontacjach Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych (Dębica, 2016 r.)

Galeria

Wideogaleria