Kontakt do kierownika

Henryk Chruściel i Zofia Sokół

Dane placówki

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza
tel: 16 621 41 12

O zespole

Zespół powstał w lutym 2007 r., bierze czynny udział w życiu kulturalnym Gminy Tryńcza, śpiewając podczas różnego rodzaju imprez. Jest laureatem Przeglądów Piosenki Biesiadnej w 2009, 2012 i 2015 r. Czterokrotnie występował na Słowacji w Jabłonowie i na Ukrainie w Strzelczyskach. Opiekunem zespołu jest Henryk Chruściel oraz Zofia Sokół. Na repertuar Zespołu składają się piosenki biesiadne, cygańskie, kolędy, pieśni patriotyczne i religijne. Próby Zespołu odbywają się regularnie w każdy wtorek w Wiejskim Domu Kultury
w Gniewczynie Łańcuckiej.

Galeria

Wideogaleria