Project Description

Tyczyniacy i Kapela Wójta Tycznera. Wyjątkowy jubileusz 50–lecia wyjątkowych osób, które znaczną część życia poświęciły graniu i  śpiewaniu. Kapela została założona przy Miejskim Domu Kultury w Tyczynie. Liczne sukcesy Kapeli przyczyniły się do powołania przy Kole Gospodyń Wiejskich zespołu śpiewaczego. Na przestrzeni półwiecza przez zespół i kapelę przewinęło się około stu osób, obecnie aktywnych jest 30. Ciekawostką jest to, że jednocześnie w zespole śpiewały trzy pokolenia: babcia, mama i córka – obecna kierownik zespołu Alicja Kalandyk, solistka Małgorzata Paśko i jej córka Natalia. Zespół Śpiewaczy Tyczyniacy i Kapela Wójta Tycznera występowali z licznymi  sukcesami na wielu krajowych i zagranicznych scenach. Od początku zespołowi szefowała Izabela Domino, a następnie Alicja Kalandyk. Nad kapelą pieczę sprawowali: Piotr Cybulski, Wiesław Malec, Emil Helwin, a obecnie Zbigniew Sztaba. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni ludowe, patriotyczne, religijne, biesiadne i kolędy, a swoimi występami Tyczyniacy uświetniają uroczystości, m.in. kościelne czy patriotyczne. W dorobku mają nagrania radiowe i telewizyjne oraz kilka płyt, a także wiele nagród i wyróżnień. Z okazji jubileuszu w Studiu Nagraniowym Estrada Studio powstała płyta „A w Tyczynie muzyka gra”, opracowana przez BIG BIT AUDIO Jacek Młodochowski, a dzięki Stowarzyszeniu „Gdzieś tu” został nagrany film upamiętniający jubileuszowe uroczystości. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele w Tyczynie. Program jubileuszu podzielony był na bloki tematyczne nawiązujące do różnorodności repertuaru zespołu i kapeli. Uroczystość poprowadził Sławomir Gołąb. Miłą niespodzianką dla jubilatów i zgromadzonej publiczności był okazały tort z cukierni Radek Rak. Jubileusz swoją obecnością uświetniły władze wojewódzkie z wojewodą Ewą Leniart na czele, władze miejskie z burmistrzem Januszem Skotnickim i  przewodniczącym Rady Miejskiej Ryszardem Fornalem, duchowieństwo reprezentowane przez proboszcza ks. Mariana Czenczka, zaproszeni goście, byli członkowie zespołu i kapeli, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz sponsorzy.

Członkowie zespołu Tyczyniacy i Kapeli Wójta Tycznera serdecznie dziękują: Burmistrzowi Tyczyna J. Skotnickiemu, Ks. proboszczowi M. Czenczkowi, Przewodniczącemu Zarządu Mieszkańców Miasta Tyczyna J. Naporze, B. Starcowi, J. Siwemu, S. Piechowi, Z. Matys, Z. Sztabie,  M. Szydełko, D. Szydełko, J. Synosiowi i R. Rząsie (Jar Kielnarowa), W. Mrukowi, A. Prędkiemu, P. Rybce za wsparcie, Towarzystwu Miłośników Ziemi Tyczyńskiej oraz mieszkańcom za obecność i każdorazowe ciepłe przyjęcie.

Tekst: M-GOK