Project Description

30.03 br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. K. Sobczyk w Tyczynie odbyły się I Konfrontacje Taneczne „Let’s Dance”. Wzięło w nich udział 10 zespołów, z których każdy zaprezentował dwa układy taneczne. Celem przeglądu była konfrontacja dorobku artystycznego zespołów, edukacja taneczna i propagowanie tańca wśród dzieci i młodzieży, integracja oraz wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów biorących udział w konfrontacjach oraz kształtowanie rywalizacji fair play. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie:
Paulina Paszek-Kruczyńska (przewodnicząca jury, instruktorka i choreografka tańca towarzyskiego, ludowego i współczesnego), Alicja Geroń-Sierżęga (pasjonatka tańca, choreografka tańca towarzyskiego i współczesnego) oraz Eryka Ciesielska (tancerka, instruktor w Rzeszowskim Domu Kultury). Po prezentacjach wszystkich zespołów jury wyłoniło zwycięzców w 3 kategoriach wiekowych.
● W kategorii 7–9 lat 1. miejsce zajął zespół taneczny Niezapominajki działający przy Domu Ludowym w Kielnarowej, a 2. miejsce – zespół Katarzynki działający przy MGOK w Tyczynie.
● W kategorii wiekowej 10-14 lat 1. miejsce przyznano zespołowi Szept z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, 2. miejsce otrzymał zespół Mini Alto z Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Głogowie Młp., a 3. lokatę zajął zespół Karmel z Akademii Tańca Miczałowscy.
● W kategorii wiekowej 15-17 lat 1. miejsce przyznano zespołowi Klaps z Rzeszowskiego Domu Kultury filia Krynicka, 2. miejsce otrzymał zespół Scream z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, a 3. pozycję przyznano zespołowi Show Dance z Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni.
Oprócz zmagań zespołów biorących udział w konfrontacjach na tyczyńskiej scenie zaprezentowały się również gościnnie inne zespoły taneczne z terenu naszej gminy, którym pragniemy serdecznie podziękować za uświetnienie I Tyczyńskich Konfrontacji Tanecznych.
Były nimi: dwa duety zespołu Flimero: Karolina Mendoń i Adriana Kopacka oraz Julia Mucha i Julia Rudzan, a także zespół Wataha Breakers działający przy Domu Ludowym w Hermanowej. Oprócz popisów tanecznych na naszej scenie zaprezentowali się również uczniowie AVMusic Edukacja Muzyczna, którym bardzo serdecznie dziękujemy za piękne występy wokalne.
Tekst: Dorota Drozd