Project Description

21 czerwca w CDKiIT Spichlerz w Tyczynie odbył się wernisaż fotografii i spotkanie podsumowujące projekt Kulturalny kadr.

Kulturalny kadr został zrealizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. Katarzyny Sobczyk ze środków Fundacji Orlen w ramach programu Moje Miejsce Na Ziemi.  Założenia projektu dotyczyły integracji oraz zaangażowania mieszkańców w aktywne działanie, przy jednoczesnym rozwoju osobistym uczestników. Celem było nabycie przez uczestników przydatnych i ciekawych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. Poprzez zdobytą wiedzę z zakresu obsługi urządzeń fotografujących oraz wspólny plener fotograficzny uczestnicy projektu przyczynili się do pielęgnowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym Gminy Tyczyn i utrwalenia na zdjęciach współczesnego obrazu miasta. Spotkania ze specjalistami z dziedziny psychologii i socjologii ugruntowały wśród uczestników poczucie tożsamość i przynależności do lokalnego społeczeństwa.

Na projekt złożyły się: wykłady z dziedziny psychologii, które poprowadziła Agnieszka Tylutka-Gelio, wykłady o tematyce socjologicznej poprowadzone przez Joannę Leśniakowską, czternaście spotkań warsztatowych z instruktorem fotografii Łukaszem Kuśnierzem,  artystą fotografem, wykładowcą w Instytucje Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Spotkania fotograficzne dzieliły się na zajęcia teoretyczne oraz praktyczną naukę obsługi sprzętu fotograficznego. Uczestnicy zapoznali się z podstawami fotografii analogowej i cyfrowej. Przewodnim tematem warsztatów stała się fotografia portretowa i fotografia plenerowa. Podsumowaniem warsztatów fotograficznych był plener po ulicach Tyczyna.

Spacer ulicami miasta wywołał wiele rozmów o wspomnieniach związanych z przeszłością. Wspólne dzielenie się historiami i anegdotami z przeszłych lat spowodowało poszerzenie wiedzy uczestników o swoim miejscu zamieszkania. Ponadto uczestnicy projektu, w ramach integracji, uczestniczyli w wyjeździe do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, gdzie zwiedzili wystawę poświęconą światowej sławy artyście Andy`emu Warholowi oraz stałą ekspozycję prezentowaną w tymże muzeum. Efektami rzeczowym przeprowadzonego projektu są: zakup stelaży przeznaczonych do ekspozycji wystaw plenerowych, wystawa w CDKiIT Spichlerz oraz niniejsza publikacja. Pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu była Dominika Surmacz.

Uczestnikami projektu byli: Małgorzata Dziura, Anna Jasińska, Anna Kocór, Mariola Stegińska, Janina Lonczak, Teresa Leniart, Ewa Ziaja, Zofia Matys, Mirosława Terczyńska, Maria Hadała, Marta Kwolek, Kazimierz Szczepański, Lidia Surowiec, Jacenty Surowiec, Justyna Halecka.

 

Autorzy fotorelacji z wernisażu: Beata Mianowska, Jacenty Surowiec, Dominika Surmacz, Gramania