Project Description

11 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie odbyło się podsumowanie projektu „Kiermasz Dobrych Manier”, który był realizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Zgormadzonych gości i publiczność przywitał Komendant Wojewódzki OHP Jerzy Cypryś, który podziękował młodzieży m.in. za duży entuzjazm w popularyzacji kultury oraz tradycji swoich krajów oraz za otwartość na nowe znajomości. Gościem honorowym wydarzenia był Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Pan Artem Valah.
Uczestnicy wydarzenia prezentowali historię, kulturę swoich regionów, przedstawili prezentację multimedialną z przebiegu każdego dnia wymiany oraz wystawę prac plastycznych wykonanych na zajęciach. Na tyczyńskiej scenie zaprezentowali się: młody, utalentowany pianista z Charkowa Valerii Vladymyrov, akordeonista Taras Hnidets oraz Zespół Śpiewaczy „Tyczyniacy” i Kapela Wójta Tycznera.