Project Description

Lekcja etnograficzna Etnolook Tyczyn
28 września 2021 w Domu Ludowym w Borku Starym odbyło się spotkanie z Zespołem Śpiewaczym „Tyczyniacy” i Kapelą Wójta Tycznera, na które przybyli uczniowie klasy O i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Borku Starym wraz z opiekunami Elżbietą Koniewicz, Katarzyną Augustyn i Magdaleną Kawa-Szpalą.
Spotkanie zostało zorganizowane z projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tycznie pod nazwą Etnolook Tyczyn, którego celem jest popularyzowanie i kultywowanie lokalnych tradycji w dziedzinie folkloru. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.
W trakcie spotkania Zespół Śpiewaczy „Tyczyniacy” i Kapela Wójta Tycznera pięknie zaśpiewali i zagrali utwory ludowe wchodzące w skład ich bogatego dorobku artystycznego. Artyści wystąpili w tradycyjnych, odświętnych strojach ludowych zakupionych z projektu Etnolook Tyczyn. Kierownik Zespołu pani Irena Tarańska Głodowska ciekawie omówiła poszczególne elementy stroju rzeszowskiego. Dzieci były zachwycone kiedy osobiście mogły przymierzyć korale, gorset, chustę czy kapelusz.
Członkowie Kapeli Wójta Tycznera zaprezentowali tradycyjne instrumenty muzyczne. Kierownik muzyczny pan Zbigniew Sztaba opowiedział o akordeonie, kontrabasie i klarnecie. Dzieci z ciekawością słuchały i próbowały grać na instrumentach.
Na koniec spotkania dzieci pod kierunkiem pani Małgorzaty Tereszkiewicz wykonały prace plastyczne obrazujące tradycyjne elementy rzeszowskiego stroju ludowego: gorset i kapelusz.
Z całości spotkania została zrobiona dokumentacja fotograficzna, do obejrzenia której serdecznie zapraszam.
Koordynator projektu Renata Rochecka