Project Description

Kolęda jest pieśnią która przywołuje na myśl piękny grudniowy czas przygotowań do Świat Bożego Narodzenia, tradycje związane z samymi świętami jak i czas spotkań z najbliższymi, rodziną i przyjaciółmi. To też czas spotkań, dzielenia się opłatkiem, ale też czas na wspólne śpiewanie kolęd. Właśnie w tym czasie i w Domu Ludowym w Borku Starym wybrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. 17 stycznia przy wspólnym stole zasiedli członkowie Zespołu Śpiewaczego Borkowianie, Kapela Wójta Tycznera pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Sztaby oraz zaproszeni przez nich goście. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym gościom, Panu Zbigniewowi Sztabie, Kapeli Wójta Tycznera, członkom Zespołu Śpiewaczego Borkowianie oraz Paniom zaangażowanym w przygotowanie poczęstunku.