Project Description

Święto Patronalne rozpoczęło uroczyste spotkanie w sali widowiskowej domu kultury, w którym udział wzięły m.in.: władze samorządowe na czele z burmistrzem Tyczyna Januszem Skotnickim i przewodniczącym Rady Miejskiej w Tyczynie Ryszardem Fornalem, ks. proboszcz Marian Czenczek, dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak. Święto Patronalne jest okazją do wręczenia medali i odznaczeń państwowych, które przyznawane są każdego roku naszym mieszkańcom: parom małżeńskim oraz mieszkańcom za ofiarną działalność publiczną. W tym dniu w Tyczynie „Złoty Krzyż Zasługi” wręczono Eugeniuszowi Władysławowi Malakowi z Hermanowej. Aktu dekoracji dokonali: Marcin Zaborniak oraz Janusz Skotnicki w obecności kierownik USC w Tyczynie Barbary Grzebyk oraz jej zastępcy Anny Fil. Dopełnieniem były kwiaty, życzenia oraz podziękowania złożone na ręce pana Eugeniusza za wieloletnią pracę społeczną na rzecz mieszkańców Hermanowej i Gminy Tyczyn. Podczas Święta Patronalnego Jubilaci – pary obchodzące Złote Gody – odebrali medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane im przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Medale w imieniu prezydenta wręczyli burmistrz Tyczyna oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Tyczynie. Oto lista osób, którym przyznane zostały medale: Eleonora i Stanisław Budakowie, Maria i Józef Hadałowie, Józefa i Józef Łosikowie, Anna i Emil Maderowie, Stanisława i Stanisław Matułowie, Zyta i Eugeniusz Paśkowie, Krystyna i Bolesław Piątkowie, Zofia i Augustyn Wilkowie, Genowefa i Edward Zawiłowie, Bogumiła i Jerzy Zimni, Gabriela i Roman Szerugowie, Janina i Józef Tendelscy, Elżbieta Karandys-Busz i Jan Busz. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć bukietów kwiatów, życzeń oraz pięknie udekorowanego tortu. W imieniu wszystkich obecnych życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności, pogody ducha oraz doczekania kolejnych jubileuszy złożył burmistrz Tyczyna. „Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co udało się osiągnąć” – powiedział. Barbara Grzebyk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tyczynie, odczytała specjalnie na tę okazję przygotowany list. Oto krótki jego fragment: „Czcigodni Jubilaci, (…) jesteśmy tu po to, aby uzmysłowić sobie, że życie jest szansą, którą warto wykorzystać, obowiązkiem, który warto wypełnić, wysiłkiem, który warto podjąć i  bogactwem, którym można się z innymi dzielić”. Tradycją stało się, że podczas Święta Patronalnego Gminy Tyczyn wręczane zostają nagrody Burmistrza Tyczyna. W tym roku przyznano je paniom: Alicji Kalandyk – kierownikowi zespołu śpiewaczego „Tyczyniacy”
za wkład pracy włożony w prowadzenie zespołu – oraz Barbarze Trzynie za kultywowanie tradycji lokalnej oraz kierowanie zespołem „Borkowianie”. Przypomnijmy, że oba zespoły niedawno obchodziły jubileusze swojego istnienia: Tyczyniacy – 50-lecie, Borkowianie –
10-lecie. W tym dniu szczególnie uroczyście wybrzmiały słowa pieśni: „100 lat” oraz „Serdeczne życzenia”. Oprawę muzyczną Święta Patronalnego przygotowały zespoły działające przy tyczyńskim domu kultury: „Tyczyniacy” z Kapelą „Wójta Tycznera” oraz „Młodzi Tyczyniacy”. W części tej usłyszeliśmy m.in. wiązankę pieśni ludowych w wykonaniu zespołu oraz solistów: Małgorzaty Paśko i Władysława Mlasia. Na zakończenie spotkania życzenia Jubilatom przekazała także dyrektor M-GOK w Tyczynie Zakia Cieślicka-Majka.

Tekst: Alicja Kustra