Project Description

5.06 br. w Saloniku Literackim MiGBP w Tyczynie odbył się wieczór literacki poświęcony twórczości Anny Mirosławy Nowak i Mieczysława Skotnickiego. Wspomnieniami o autorach podzielili się najbliżsi – rodzina i przyjaciele, a także czytelnicy. Gośćmi spotkania byli: dr Zofia Brzuchowska – językoznawca, krytyk literacki oraz Czesław Drąg – animator kultury. Spotkanie pt. „Tyczyn miastem dobrych słów” rozpoczął wykład dr Z. Brzuchowskiej na temat twórczości zmarłych poetów. Następnie C. Drąg zabrał uczestników do dawnego Tyczyna, prowadzony wspomnieniami pana Mieczysława zawartymi w opowiadaniach ze zbioru pt. „Zachować pamięć”. Po nim wysłuchaliśmy wierszy poety w wykonaniu Agnieszki Jandy (bibliotekarz). Następnie Alicja Kustra – prowadząca spotkanie – przypomniała biografię poetki A. M. Nowak. Podczas tego szczególnego wieczoru wspomnień mogliśmy posłuchać recytacji wierszy Anny w wykonaniu osób, które z nią współpracowały, tj. czytelników, nauczycieli, poetów ze ZLP o/ w Rzeszowie. To wyjątkowe literackie spotkanie zakończyła recytacja wierszy A.M. Nowak z tomiku „Pora miłości” w wykonaniu samej autorki.

Tekst: Alicja Kustra