Project Description

Przesłuchania konkursowe poprzedzone zostały warsztatami wokalnymi, prowadzonymi przez Elżbietę Zapendowską. Zajęcia, które odbyły się 12.10 br., zostały podzielone przez prowadzącą na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza z nich polegała na omówieniu pracy wokalisty, znajomości tekstu, melodii, akcentowaniu emocji podczas wykonywania utworu czy też dobrego ustawienia mikrofonu i odsłuchów. Część praktyczna polegała na indywidualnym przesłuchaniu każdego z uczestników i omówieniu wykonanego utworu. Pani Elżbieta przekazała uczestnikom swoje uwagi dotyczące postawy i ruchu na scenie oraz zwróciła uwagę na te części śpiewanych utworów, które uczestnicy powinni jeszcze przećwiczyć.