Project Description

Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) to wspólna inicjatywa Rady Europy (RE) i Unii Europejskiej. W tym projekcie społeczno-edukacyjnym uczestniczą wszystkie państwa członkowskie RE, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 r. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców. W tym roku Gmina Tyczyn po raz piąty wzięła udział w obchodach EDD.
Pierwszym wydarzeniem w ramach EDD był wernisaż Jana Pastuły pt. „Artefakty”, który odbył się w CDKiIT. Wystawa ta jest zbiorem obrazów sztuki nowoczesnej. Ich autor Jan Pastuła jest, jak to sam określa, „wielkim pasjonatem sztuki”. O swojej wystawie artysta mówi: Wystawa „Artefakty” jest próbą konfrontacji tego, co od dawna we mnie drzemało, co podpatrzyłem w pracowniach innych artystów, jest to próba przełożenia i zrealizowania tego na płótnie. Obrazy te inspirowane są twórczością Austriackiego artysty prof. Juliusa Preloga.

Tekst: Natalia Krawiec – CDKiIT w Tyczynie