Pratko Cafe Pratko Development Why Not Travel Starosta Rzeszowski, Zarząd Mieszkańców Miasta Tyczyna, Łomża Bank Spółdzielczy w Tyczynie Profeum Energy Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST Linker Europa OSK Bezkolizyjni Restauracja Georgia Radio SuperNova Firma Handlowo-Usługowa Kalla z Rzeszowa, Termoinstal Sp Zoo, Wod-Kan Ryszard Kaczor
Dziękujemy, że byliście z nami i wsparliście organizację Dni Tyczyna 2022!!!
Jesteśmy dumni, że mamy tak wspaniałych darczyńców, na których zawsze możemy liczyć przy organizacji przedsięwzięć służących rozwojowi życia kulturalnego w Gminie Tyczyn.