Regulamin

II Wojewódzkich Konfrontacji Tanecznych

„Let’s dance”  –  Tyczyn, 27.11.2021r.

 

Data: 27 listopada 2021 r.

Miejsce:  M-GOK Tyczyn ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn

Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

 Cel imprezy:

 1. Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,
 2. Edukacja taneczna i propagowanie tańca wśród dzieci i młodzieży
 3. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi,
 4. Rozwijanie talentów estradowych,
 5. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
 6. Integracja uczestników i instruktorów, biorących udział w przeglądzie,
 7. Kształtowanie rywalizacji fair play.

Uczestnicy:

 1. Miniatura taneczna (etiuda)– zespoły przedstawiają 1 taniec posiadający jednolity styl i charakter, do utworu instrumentalnego lub instrumentalno-wokalnego. Preferowana jednolita technika i forma. Czas prezentacji do 4 minut.
 2. Inscenizacja taneczna – zespoły prezentują 1 interpretację wybranego tematu przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów, rekwizytów etc. Zespół przedstawia w konkursie inscenizację taneczną. Czas prezentacji do 5 minut.
 3. Disco – dance – prezentacja taneczna wykorzystująca techniki disco freestyle, hip – hop, disco – dance, elektric boogie, funky i in. Zespół przedstawia 1 choreografię o czasie trwania do 4 min.
 4. Break–dance – prezentacja 1 układu tanecznego trwającego do 4 min.
 5. Inne – taniec towarzyski, ludowy, mażoretki, balet, jazz, taniec bollywood do 5 minut

       II.

 1. Widowisko taneczne – zespoły prezentują 1 widowisko sceniczne zawierające elementy tańca, gimnastyki artystycznej, wykorzystując rekwizyty oraz inne efekty sceniczne. Czas prezentacji do 10 min.

Kategorie wiekowe:

– I kategoria od 4-6 lat

– II kategoria 7-10 lat

– III kategoria od 11-14 lat

– IV kategoria od 15 wzwyż

Grupy taneczne powinny liczyć od 2 do maksymalnie 20 osób.

Warunki uczestnictwa:  

 1. przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia zespołu na adres e-mail: [email protected]
 2. wpłacenie opłaty akredytacyjnej 15,00 zł osoba na : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie, ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn, numer konta: Bank Spółdzielczy w Tyczynie 16 9164 0008 2001 0000 0071 0001
 1. zgłoszenia należy przesłać w terminie do 12 listopada 2021 r.
 2. przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków Przeglądu.
 3. w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia – decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.
 4. organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia po terminie. O odmowie organizator powiadomi pisemnie lub telefonicznie.

Przegląd skierowany jest do zespołów tanecznych działających w amatorskim ruchu artystycznym – dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w szczególności w szkołach, placówkach przyszkolnych i gminnych ośrodkach kultury.

Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do Przeglądu winny ich ubezpieczyć na  czas przejazdu i pobytu.

Zespół powinien posiadać odpowiednią ilość opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników.

Przepisy techniczne:

Każdy zespół zobowiązany jest przygotować: jeden układ taneczny w danej kategorii tanecznej – czas trwania układu do 10 min. Nie wolno stosować elementów akrobatycznych.

Zespoły zobowiązane są do przygotowania podkładu muzycznego na płytach CD i na pendrivie (2 nośniki) . Płyty/pendrive musi być opisana: nazwa zespołu, tytuł pokazu, twórca, precyzyjny czas trwania utworu, na nośnikach nie powinny się na nich znajdować inne utwory.

O kolejności występów decyduje Organizator.

Oceny prezentowanych układów tanecznych dokonuje Komisja Oceniająca powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą specjaliści: w zakresie tańców oraz przedstawiciel Organizatora.

Głównymi Kryteriami Oceny prezentowanych układów tanecznych będzie:

– Dobór repertuaru.

– Choreografia.

– Technika wykonania i zgodność stylistyczna z charakterem tańca.

– Dobór kostiumów i rekwizytów.

– Ogólny wyraz artystyczny oraz wartości edukacyjno-wychowawcze

Jury w wyniku oceny prezentowanych programów przyznaje I, II i III miejsce.
W przypadku braku faworyta, Jury ma prawo nie przyznać którejś z nagród.  Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa. Zespoły są oceniane ze względu na kategorię wiekową, a nie charakter tańca.

W trakcie Przeglądu działają:

– Komisja Oceniająca

– Biuro Organizacyjne

– Opiekun Techniczny

– ratownik medyczny

W przypadku zaistnienia sytuacji nie objętych Regulaminem o ich rozwiązaniu decyduje Organizator.

Udział w Przeglądzie oraz akceptacja zapisów regulaminu Przeglądu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu Przeglądu oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału przez organizatora (TV, prasa, Internet itp.) Tancerze i twórcy układów choreograficznych wyrażają zgodę na wykorzystanie zarejestrowanego materiału na różnych polach eksploatacji. Eksploatacja taka nie wymaga odrębnej zgody czy umów z tancerzami i twórcami układów choreograficznych.

Uczestnicy przeglądu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.

MGOK w Tyczynie przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek dla wszystkich uczestników przeglądu. W trakcie trwania imprezy dzieci powinny posiadać również własne wyżywienie
i napoje.

DO POBRANIA – KARTA ZGŁOSZENIOWA 2021