Regulamin
I Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „FAŁSZ”
Tyczyn-2022

Informacje ogólne:
1. Organizatorem festiwalu jest 9 Rzeszowska Drużyna Wędrownicza.
2. Termin i miejsce festiwalu: 10 grudnia 2022r. godz. 12:00-17:00
M-GOK Tyczyn ul. Mickiewicza 1
3. Uczestnicy festiwalu będą oceniani w następujących kategoriach:
♦ Zespołowa:
– Gromady Zuchowe,
– Drużyny Harcerskie,
– Drużyny Starszoharcerskie i Wędrownicze.
♦ Indywidualna:
– Soliści (brak podziału według wieku).
4. Zespoły/soliści przygotowują dwie piosenki: jedną harcerską i jedną turystyczną.
Uczestnicy mogą też przygotować piosenkę dodatkową do wykonania jej poza
programem konkursu.
5. Organizator ma prawo poprosić zespoły/solistów o zmianę repertuaru, uzasadniając
swoją decyzję.
6. O przyznaniu miejsc w poszczególnych kategoriach decyduje jury.
7. Uczestnictwo w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

I. Warunki zgłoszenia
1. Zgłoszenia uczestników należy przesyłać do dnia 30 listopada 2022r na adres e-mail:
[email protected]
2. Wszelkich zmian dotyczących zgłoszenia (zmiany repertuarów, rezygnacje itp.) należy
dokonać poprzez kontakt z organizatorem.
3. W przypadku małej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania festiwalu, o czym osoby już zgłoszone zostaną poinformowane. Natomiast
w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do ograniczenia liczby
uczestników festiwalu. O udziale decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
II. Kontakt z organizatorem
1. Janusz Majkut
– kontakt tel. 605 355 007
– adres e-mail: [email protected]

Do pobrania: regulamin i karta_zgloszenia_festiwal_Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Fałsz” w Tyczynie