Prosimy Rodziców dzieci zapisanych na zajęcia wakacyjne w  wybranej filii  o wypełnienie następujących dokumentów:

karta kwalifikacyjna – do pobrania 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA – do pobrania

regulamin zajęć wakacyjnych – do pobrania