XXIX WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH 

Zapraszamy do udziału zespoły śpiewacze, grupy obrzędowe, kapele ludowe wraz z solistami, które działają przy ośrodkach kultury, KGW i innych instytucjach, posiadające w swoim repertuarze tradycyjne pieśni i przyśpiewki ludowe ze swojego regionu dotychczas nie prezentowane na naszym przeglądzie, oraz dawne zwyczaje obrzędowe (np. zwyczaje bożonarodzeniowe, żniwne, weselne itp.) prezentujące folklor terenów wiejskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 czerwca 2024 r.