XXV Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych – 20.09.2020r.