XXVIII Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych | 2 lipca 2023 r.

Regulamin – XXVIII Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych 

Karta zgłoszenia – KARTA ZGŁOSZENIA WIejskie Zespoły Śpiewacze