Zakończenie wakacji w Domu Ludowym w Hermanowej – 30.08.2020r.