Kontakt do kierownika

Zofia Sokół

Dane placówki

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza
tel: 16 621 41 12

O zespole

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Mali Gniewczanie” powstał w czerwcu 2016 r., działa przy Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej z inicjatywy instruktor Zofii Sokół. W skład zespołu wchodzą dzieci w wieku szkolnym od 8-13 lat. Zespół zadebiutował podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w Gniewczynie Łańcuckiej, podczas którego zaprezentował suitę tańców przeworskich.

Galeria

Wideogaleria