WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury              w Tyczynie                    im. Katarzyny Sobczyk

Jesteśmy samorządową instytucją działającą na terenie gminy i miasta Tyczyn. Prowadzimy działalność w swoich filiach w Borku Starym, Kielnarowej i Hermanowej, Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie oraz Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Tyczynie.

Głównym celem MGOK w Tyczynie i jego filii jest:

  • ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy,
  • przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych,
  • kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Działalność: amatorskie zespoły artystyczne, kluby i koła zainteresowań.
  • Organizacja: imprezy artystyczne i rozrywkowe, wystawy, przeglądy, konkursy itp.

OCHRONA

Ochrona dziedzictwa kulturowego.

POTRZEBY

Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych.

WARTOŚCI

Przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych.

WZORCE

Kształtowanie wzorców i nawyków.

Organizujemy

Jesteśmy organizatorami wielu ciekawych imprez o charakterze ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
MGOK i jego filie zrzesza ponad 600 osób w zespołach artystycznych, klubach i kołach zainteresowań.

Jesteśmy dumni

Ośrodek współpracuje ze wszystkimi szkołami oraz organizacjami pozarządowymi. Zespoły M-GOKu uczestniczą w wielu festiwalach międzynarodowych, m.in. w Holandii, Rumunii i Włoszech. Placówka jest laureatem wielu nagród, w tym m.in. Ministra Kultury i Sztuki za ochronę kultury i dziedzictwa narodowego (1996 r. ).

Nasi pracownicy

Dział administracyjny

Dział animacji kulturalnej

Pracownicy gospodarczy