Project Description

Pomimo trudnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej 23 sierpnia br. odbyły się Dożynki Gminy Tyczyn. Na wstępie chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za przybycie i za stosowanie się do zasad panujących podczas imprezy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną za tegoroczne plony z udziałem delegacji z wieńcami ze wszystkich miejscowości. Mszę św. koncelebrowali księża: proboszcz parafii w Tyczynie ks. Marian Czenczek oraz ks. Sławomir Balawender z Parafii z Kielnarowej. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe wraz z Orkiestrą Dętą z Mogielnicy, wieńcami i konnymi banderami, przemaszerowały ulicami miasta na boiska sportowe za Centrum Dziedzictwa i Informacji Turystycznej w Tyczynie.W dalszej części uroczystości zespoły śpiewacze: z Borku Starego, Hermanowej, Tyczyna i Kielnarowej wspólnie odśpiewały pieśń dożynkową „Plon, niesiemy plon” oraz „Żniwa już skończone”, a Starostowie przekazali chleb na ręce Burmistrza Tyczyna, który w krótkim przemówieniu podziękował rolnikom za ich ciężką pracę. Tyczyn reprezentował Korowód Dożynkowy Zespołu Śpiewaczego Tyczyniacy, który przygotował dwa wieńce, starostami byli Anna Sroka i Jan Głodowski. Borek Stary reprezentował Zespół Borkowianie ze starostami – Janiną Kuk i Lesławem Jamrozem, Hermanową: Korowód Dożynkowy Zespołu Śpiewaczego Hermanowianki ze starostami Marią Hadałą i Eugeniuszem Szetelą oraz Korowód Dożynkowy Koła Gospodyń Wiejskich z Hermanowej ze starostami Zofią Borowiec i Andrzejem Szwedem. Kielnarową reprezentował Korowód Dożynkowy Zespołu Śpiewaczego ze starostami Bronisława Podolec i Andrzej Kadłuczko. Następnie ogłosił wyniki konkursu „Tyczyn gminą pełną kwiatów i zieleni” i wręczył nagrody laureatom. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią w tym roku wyjątkowo nie odbył się obrzęd częstowania chlebem publiczności przez korowody dożynkowe. Nasze zespoły rozdawały zgromadzonej publiczności pieczywo, które zostało ufundowane przez Tyczyńską Parafię, za co serdecznie dziękujemy księdzu Proboszczowi Marianowi Czenczkowi. Po oficjalnej części na scenie zaprezentowały się wszystkie zespoły śpiewacze: Hermanowianki, Borkowianie, Kielnarowianie i Tyczyniacy, wszystkim zespołom przygrywała Kapela Wójta Tycznera. W tym roku wystąpił również Kabaret Weźrzesz, który zaprezentował skecze charakteryzujące się wysokim poziomem aktorskim, abstrakcyjnym humorem i zaskakującymi puentami. Gwiazdą tegorocznych Dożynek była Kapela Pieczarki członkowie zespołu pochodzą z Żywiecczyzny i prezentują muzykę góralską. Podczas występu zaprezentowali swoje największe przeboje m.in. Wina nalej, Moja miła. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.