Project Description

Oficjalne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w naszej Gminie, jak każdego roku, rozpoczęła msza św. w tyczyńskim kościele, którą odprawiono w intencji Ojczyzny. W nabożeństwie udział wzięły władze samorządowe z burmistrzem Tyczyna Januszem Skotnickim i przewodniczącym Rady Miejskiej w Tyczynie Ryszardem Fornalem na czele. Obecni byli także: radny powiatu Łukasz Obara, dyrektorzy placówek oświatowych, instytucji, przedstawiciele stowarzyszeń, Orlęta, Strzelcy oraz mieszkańcy. Były poczty sztandarowe: gminy Tyczyn, jednostek straży pożarnej, szkół i organizacji. Uroczystej eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Marian Czenczek. Po mszy św., prowadzeni przez Orkiestrę Dętą z Mogielnicy, w uroczystym pochodzie, udaliśmy się pod pomnik Czynu Patriotycznego, gdzie złożone zostały kwiaty i wieńce. Druga część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej M-GOK w Tyczynie. Rozpoczęło ją wspólne odśpiewanie hymnu polskiego, następnie dyrektor Zakia Cieślicka-Majka powitała przybyłych gości. Po niej głos zabrał gospodarz Gminy Tyczyn.  Burmistrz w krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszych czasach nie wolno nam przechodzić obojętnie obok bohaterów walczących o wolną Polskę. Każdego roku za oprawę artystyczną święta z okazji 11 listopada odpowiedzialne są szkoły z naszej Gminy. Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tyczynie. Złożyły się na niego tańce
w wykonaniu dzieci z kl. III (wych. Agnieszka Fudali), pokaz akrobatyczny dziewcząt z zespołu „Flimero” (trener Jolanta Magda). Podczas dziecięcych występów na scenie królowały barwy: biel i czerwień. W tym dniu szczególnie dumnie brzmiały słowa pieśni w wykonaniu chóru szkolnego (dyrygent Diana Hałoń) oraz wiersze recytowane przez starszych uczniów. Całość uzupełniały obrazy pokazane dzięki prezentacji multimedialnej. Podczas montażu słowno-muzycznego, którego reżyserem i pomysłodawczynią była polonistka Bogumiła Dziepak, padły bardzo ważne słowa: Dla Polaków radośniejsze są pożegnania niż powroty (cytat niedokładny). Rocznicę odzyskania niepodległości zakończyliśmy wspólnym śpiewem najważniejszej polskiej pieśni – Hymnu Polski, do odśpiewania którego tym razem
zaprosiła dyrektor SP w Tyczynie Zofia Międlar-Mruk. Tak zakończyła się uroczysta akademia, która dla nas wszystkich – i uczestników, i organizatorów – była kolejną lekcją patriotyzmu, lekcją o najpiękniejszej i zarazem najtragiczniejszej naszej polskiej historii.
Tekst: Alicja Kustra