Project Description

7 lipca br. na tyczyńskim Rynku rozbrzmiała muzyka ludowa. Już po raz 24. odbył się Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych, w którym wzięło udział 29 zespołów ludowych z całego Podkarpacia. Organizatorem przeglądu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie. Po raz pierwszy przesłuchania konkursowe odbyły się na tyczyńskim Rynku. Duża liczba uczestników oraz bardzo wysoki poziom artystyczny nie ułatwiały pracy komisji, która oceniała występujące zespoły. W skład jury w tym roku weszli: Jolanta Dragan – etnograf z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i etnomuzykolog, Maria Kula – etnolog i instruktor WDK w Rzeszowie oraz Jarosław Mazur – etnograf i muzyk. Podczas oceny jury brało pod uwagę: dobór repertuaru, zgodność z tradycją danego regionu oraz ogólny wyraz artystyczny. Zespoły występowały w kategoriach z akompaniamentem i a’capella. W kategorii a’capella jury przyznało następujące nagrody zespołowe:
I miejsce – Mazurzanie z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raniżowie,
II miejsce – Cyganianki z Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie,
III miejsce – Młodzi Lubatowianie z Lubatowej.
Wyróżnienia otrzymały zespoły: Lubenianki z Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni i Grębowianki z Gminnego Centrum Kultury w Grębowie.
W kategorii zespołów z akompaniamentem nagrodzono następujące zespoły:
I miejsce – Tyczyniacy z M-GOK w Tyczynie,
II miejsce – Kapela i Zespół Śpiewaczy Kalina z Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrzu,
III miejsce – Grodziszczoki z Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym.
Wyróżnienia otrzymały zespoły: Kamratki z Krosna, Kielnarowianie z Domu Ludowego w Kielnarowej, Borkowianie
z Domu Ludowego w Borku Starym oraz Zespół Śpiewaczy z Markowej z Centrum Kultury Gminy Markowa.
Po przesłuchaniach konkursowych odbył się koncert zespołu folkowego Hudacy (którego nazwa w języku karpackich Rusinów oznacza „muzykanci”), czerpiącego ze wszystkich obecnych w Karpatach tradycji muzycznych. W swojej muzyce, sposobie życia i ukochaniu gór zespół nawiązuje do tego, co najpiękniejsze w Karpatach i śpiewa w językach ich mieszkańców. Najczęściej jest to łemkowski/rusnacki i słowacki. Koncert bardzo spodobał się zgormadzonej na tyczyńskim rynku publiczności i został przyjęty z wielkim entuzjazmem. Podczas przeglądu odbył się również kiermasz jadła regionalnego i rękodzieła, w którym wzięli udział wystawcy z okolic, oraz degustacja dań regionalnych, ciast i przetworów przygotowanych przez okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich. Można było także zakupić wyroby z wikliny oraz rękodzielnicze. Na zakończenie imprezy odbyła się druga już potańcówka ludowa i wspólne muzykowanie „Łojdiridi” zorganizowane wspólnie przez Stowarzyszenie „Gdzieś Tu”, Młodzieżowe Centrum Współpracy w Tyczynie oraz tyczyński M-GOK. Fundatorami nagród w XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych byli: Starosta Rzeszowski, Burmistrz Tyczyna, WDK w Rzeszowie, Zarząd Mieszkańców Miasta Tyczyna oraz MGOK Tyczyn. Patronat nad wydarzeniem objęli: Burmistrz Tyczyna oraz Starosta Rzeszowski, natomiast patronat medialny: Gazeta Codzienna Nowiny, portal nowiny24, TVP3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów. Partnerami
wydarzenia zostali: Stowarzyszenie „Gdzieś Tu”, Młodzieżowe Centrum Współpracy w Tyczynie oraz Firma Usługi Cateringowe Kusz z Chmielnika. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych uzyskał również dofinansowanie ze Stowarzyszenia Autorów
ZAIKS. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, partnerom, zespołom i wystawcom za udział w przeglądzie i serdecznie zapraszamy za rok na jubileuszowy XXV Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie.
Tekst: Dorota Drozd