Project Description

Akcję „Burza” na terenie Podkarpacia przeprowadziło Polskie Państwo Podziemne. W jej trakcie wiele miast regionu zostało opanowanych przez Armię Krajową oraz współpracujące z nią oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej i Bataliony Chłopskie. W niedzielę 28.07 br. w Tyczynie odbyły się uroczystości związane z 75. rocznicą przeprowadzenia akcji „Burza” i bohaterskim wyzwoleniem miasta oraz okolicy przez żołnierzy AK z placówki „Topola”. Ten szczególny dzień rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy AK z placówki „Topola”. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Marian Czenczek, a kazanie wygłosił ks. Piotr Sala. Po nabożeństwie – jak co roku – uczestnicy obchodów udali się na cmentarz parafialny. Tu, wokół pomnika poległych żołnierzy AK, zebrali się: przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Tyczyna Januszem Skotnickim i przewodniczącym Rady Miejskiej w Tyczynie Ryszardem Fornalem, grupa kombatantów AK Koła Rzeszów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na czele z prezesem Koła mjr. Stefanem Michalczakiem, przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, akowskie rodziny oraz zaproszeni goście, by wspólnie oddać hołd tym, którzy zginęli, walcząc o wolną Polskę. Na mogiłach poległych w akcji „Burza” żołnierzy AK z placówki „Topola” oraz cywilnych mieszkańców Tyczyna delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Na cześć bohaterów odśpiewano Hymn Narodowy i odczytano Apel Poległych. W dalszej części jubileuszowych obchodów można było wysłuchać prelekcji na temat wyzwolenia Tyczyna, którą wygłosił Jerzy Solecki – przedstawiciel ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, a także wsłuchać się w piękne słowa piosenek w wykonaniu dzieci z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Na zakończenie wysłuchaliśmy koncertu Moniki Brewczak z solistami Chóru Soul z Sanoka, po którym wspólnie z Zespołem Śpiewaczym Tyczyniacy i Kapelą Wójta Tycznera śpiewaliśmy polskie pieśni patriotyczne. W tym szczególnym dniu można było obejrzeć ekspozycję broni i mundurów, przejechać się wojskowym samochodem, który zainteresował nie tylko chłopców i dziewczynki, ale także ich rodziców, a chętni mogli posilić się grochówką, którą przygotował Stanisław Wojturski – sołtys Borku Starego. Miło było obserwować całe rodziny, dorosłych i dzieci, którzy w spokoju spędzali to piękne niedzielne popołudnie, bez obaw o życie własne i swoich dzieci.

Tekst: Alicja Kustra – dyr MiGBP w Tyczynie