Project Description

13.06 br. w M-GOK w Tyczynie odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia kół artystycznych działających przy M-GOK i CDKiIT. Słowa podziękowania za udział, wkład pracy, sumienność i pozytywną energię oraz gratulacje dla uczestników zajęć wygłosiła p.o. dyrektor M-GOK Zakia Cieślicka-Majka. Na scenie zaprezentowały się: zespół taneczny Katarzynki, którego instruktorem jest Monika Fornal, Zespół Tańca
Ludowego Młodzi Tyczyniacy, którzy ćwiczą pod okiem Pauliny Paszek-Kruczyńskiej oraz dzieci i młodzież z grupy „Śpiewam, bo lubię” działającej przy CDKiIT w Tyczynie, uczące się śpiewu u Ewy Siembidy. Wszystkie występy wzbudziły duży entuzjazm wśród uczestników spotkania. Oprócz występów można było obejrzeć przepiękną wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczestników zajęć, których instruktorem jest Małgorzata Korcz, oraz prace malarskie uczestniczek warsztatów prowadzonych przez Mirosława Pieprzyka w CDKiIT.
Przygotowana ekspozycja była efektem pracy całego półrocza. Można było zobaczyć prace wykonane przez dzieci i dorosłych różnymi technikami. Wystawa wzbudziła ogromne wrażenie wśród zwiedzających. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki za udział
w zajęciach. Instruktorom prowadzącym zajęcia, dzięki którym efekty artystycznych spotkań są tak piękne, składamy serdeczne podziękowania za ciężką, ale jakże owocną pracę w roku artystycznym 2018/2019. Uczestnikom naszych zajęć gratulujemy talentów i życzymy udanych wakacji. Jednocześnie zapraszamy do zapisów na jesienną edycję zajęć artystycznych.
Tekst: Dorota Drozd