Zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z gminnych obiektów.

Tekst zarządzenia: Zarządzenie 35-2023