Project Description

Wernisaż wystawy, połączony z promocją książki pana Leniarta pt. „Europo, taką Cię pamiętam”, odbył się 7.03 br. w Centrum Dziedzictwa
Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie. Wydarzeniu z cyklu „W podróży” towarzyszył koncert „Filmowe muzyczne podróże” duetu
instrumentalnego: Kamil Niemiec (skrzypce) oraz Jacek Gajdek (gitara). Uczestnicy spotkania mogli podziwiać zbiór prac autora. Z jego podróży i pielgrzymek powstały zapiski, zdjęcia, wiersze oraz akwarele. Jako turysta pan Lucjan uważa, że każdy – wybierając się w podróż – powinien oprócz odpoczynku i zwiedzania doznać wrażeń estetycznych. Autor – związany na co dzień z branżą techniczną – postanowił przedstawić to, co zobaczył podczas podróży w postaci akwareli. Cała kolekcja to zbiór 100 prac malarskich ze wszystkich państw Europy oraz miejsc kultu religijnego. Akwarele uwieczniają piękno, które zachwyciło serce autora i przelane zostało na papier. Podczas wernisażu pan Leniart podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z podróżami, ich organizacją, ale także przeżyciami duchowymi. Odwiedzenie wszystkich państw Europy i Azji Mniejszej zajęło autorowi i jego małżonce 30 lat. Oboje zgodnie twierdzą, że było to dla nich nie lada przedsięwzięcie, nie raz i nie dwa musieli przekładać termin podróży. Jednak chęć poznania nowych miejsc, zabytków, kultur i ludzi, a przede wszystkim spełnienie marzenia przezwyciężyły wszelakie przeszkody. Wszystko to autor opisał w dwuczęściowej
książce pt. „Europo – Taką cię pamiętam”. Promowana podczas spotkania książka nie jest zwykłym przewodnikiem turystycznym, a zapisem głębokich duchowych przeżyć związanych ze zwiedzaniem wszystkich zakątków Europy. Oprócz promocji wydawnictwa i wystawy akwareli podczas spotkania można było obejrzeć niepublikowaną pracę pana Leniarta pt. „…dzień, miesiąc, rok… To był ich czas. Rys historyczny rodziny Leniartów”. Serdecznie dziękujemy Panu Lucjanowi i jego małżonce Teresie za chęć podzielenia się z nami
doświadczeniami podróży, za opowiedzenie o spotkanych kulturach, tradycjach, ludziach, a także o trudzie pielgrzymowania. Dziękujemy też za to, że mogliśmy zobaczyć wszystkie te miejsca w postaci akwareli oraz pamiątek. Wszystkim zebranym dziękujemy za tak liczną obecność, a duetowi muzycznemu za nastrojowy koncert. Wystawę akwareli Lucjana Leniarta można oglądać do 5 kwietnia br. w CDKiIT w Tyczynie.
Tekst: Natalia Krawiec