Kontakt do kierownika

Wiktor Bochenek
tel.602 684 969

Dane placówki

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu,
38-114 Niebylec 182 a,
e-mail: [email protected]
tel: 17 2773 030

O zespole

Kapela Ludowa Jany założona została w 1977 r. przez prezesa ówczesnej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Niebylcu Wacława Kozłowskiego. Nazwa „Jany” pochodzi od imion muzyków grających w kapeli. Jej pierwszy skład stanowiło bowiem czterech Janów: Jan Domaradzki, Jan Wielopolski, Jan Jagielski i Jan Stanisławczyk. W roku 1985 patronat nad kapelą przejął Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, a jej kierownikiem został Wiktor Bochenek, który tę rolę pełni do dzisiaj. Repertuar kapeli stanowią melodie i przyśpiewki z Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego oraz dawnego województwa rzeszowskiego. Znaczna część piosenek i przyśpiewek zebrana została w śpiewnikach   pt. „Tam pod Niebylcem muzyka gra…” i  „Hej Kapela…”  opracowanych przez Wiktora Bochenka. Kapela Jany  występuje w strojach ludowych z okolic Rzeszowa. Od wielu lat koncertuje w kraju i za granicą – na Węgrzech (1978), we Francji (1979, 1983), w Austrii (1984), na Słowacji (1993), na Litwie (1993, 2010) i w Niemczech (1993). 

W 1980 roku Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nadał Janom artystyczny znak jakości. Kapela Jany  to laureat  I nagrody i wyróżnień  w Wojewódzkich Przeglądach Kapel w WDK Rzeszów w 1986 r., 1989 r., 1991 r.; III nagrody w VIII Spotkaniach Folklorystycznych  „O Pawie Pióro i Gliniany Dzban” – Tarnów 1986 r. oraz wyróżnienia w I Międzywojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych Pracowników Rolnictwa – Załuż 1988 r. W ramach współpracy i wymiany kulturalnej kapela współdziałała z zaprzyjaźnionymi zespołami pieśni  i tańca: „Lubenka” z GOK w Lubeni, „Rochy” z Sędziszowa oraz „Pogórze” z DK „Sokół” w Strzyżowie.

W 1998 r. kapela otrzymała dyplom za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej przyznany przez Ministra Kultury i Sztuki, następnie w 2005 r. odebrała nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego, a w 2006 r. nagrała wspólnie z zespołem śpiewaczym „Malina” płytę CD oraz kilkakrotnie gościła w Telewizji Rzeszów. Zespół otrzymał także Honorową Nagrodę Wójta Gminy Niebylec w 2007 r.

Podczas II Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego w Strzyżowie w 2007 r. wręczono kapeli  Nagrodę Starosty Strzyżowskiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W roku 2009 Jany gościły w programie „Kawa czy Herbata – Dzień dobry w sobotę” w Telewizji Polskiej w Warszawie. Występowały m.in. w Podkarpackim Przeglądzie Pieśni i Melodii Ludowej w Giedlarowej; w czasie Jesiennych Targów Ogrodniczych w Boguchwale; dla pacjentów Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niechobrzu; z okazji 60-lecia Polskiego Radia Rzeszów; na Dożynkach Gminnych w Polańczyku i Nienadówce; podczas święta pieczonego ziemniaka w Wysokiej Strzyżowskiej; w ramach Wojewódzkich Spotkań Kapel Ludowych w Błażowej; w czasie Zielonego Pikniku z LGD na Rynku w Rzeszowie.

Kapela Jany brała udział w takich imprezach jak: Jubileusz 150-lecia działalności Kółek Rolniczych na ziemiach polskich w Zgłobniu, Dni Gminy Chmielnik, wystawa rękodzieła artystycznego w siedzibie ICN Polfa w Rzeszowie, Gminne Konfrontacje Kulinarne w Myczkowcach, Targi Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Nowej Sarzynie, 150-lecie KGW w GOK-u w Niebylcu, spotkanie Stowarzyszenia Sołtysów Wsi Powiatu Strzyżowskiego w GOK-u w Niebylcu, IV Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki w Kolbuszowej, Spotkanie Kapel w Jasienicy Rosielnej, Koncert Kapeli Jany w Nowym Żmigrodzie, Przedmajówka w DK „Sokół” w Strzyżowie, Agrobieszczady – XXIV Targi  Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa w Lesku, Spotkanie z folklorem –„Przyodziejmy się tradycją” w DK „Sokół” w Strzyżowie.

Zespół prezentuje swój repertuar na wielu lokalnych imprezach, tj. Dni Gminy Niebylec, Dożynki Gminne czy Powiatowe, Jarmarki Niebyleckie, Podkarpackie Święto Malin. Wzbogaca występami różne uroczystości i spotkania – na przykład Złote Gody czy Spotkania z folklorem.

Kapela często towarzyszyła Zespołowi Śpiewaczemu Malina z Połomi, który działał w latach 1987 – 2011 r.

27 sierpnia 2017 r. Kapela Ludowa Jany świętowała 40-lecie działalności artystycznej. Kapela otrzymała Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego dla twórców i działaczy kultury z Podkarpacia oraz Nagrodę Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,  a także Nagrodę Honorową Wójta Gminy Niebylec za działalność kulturalną. Kapela gra  i śpiewa, ciesząc się dużą popularnością, o czym świadczyć mogą wysokie notowania w Plebiscycie Kapel Słuchaczy Radia Rzeszów. 

Swoją muzykę Jany zarejestrowały na kasecie po raz pierwszy wspólnie z Kapelą Ludową z Wary w firmie fonograficznej RCA Romuald Czarnik w Strzyżowie. Potem nagrania kapeli, przygotowane przez Radio Rzeszów w roku 1997, znalazły się jednocześnie na kasecie i na płycie CD pod nazwą „Polish Music Folk”. W 2017 roku z okazji jubileuszu 40-lecia zespołu ukazało się trzecie nagranie pod nazwą „Kapela Jany” zrealizowane przez Radio Rzeszów. 

Obecnie kapela występuje w składzie: Wiktor Bochenek (kierownik zespołu) – trąbka i akordeon, Serwacy Stanisławczyk – śpiew, Adam Gołda – kontrabas i akordeon, Dominik Banaś – klarnet, Monika Sieczkowska – klarnet, Anna Karnas – skrzypce, Wojciech Stanisławczyk – kontrabas i klarnet, Kornel Banaś – klarnet, Jakub Źrebiec – akordeon oraz (od 2012 roku): Helena Bobowska, Krystyna Mucha, Małgorzata Wyżykowska – śpiew.

Galeria

Wideogaleria